Wikimedia Eesti

Heategevuse tõeline tähendus

Selle aasta suvel esitas MTÜ Wikimedia Eesti taotluse enda kandmiseks tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute, sihtastuste ja usuliste ühenduste nimekirja. Sinna saamiseks peab vastama mitmetele tingimustele. Ühing peab tegutsema avalikes huvides, olema heategevuslik, mitte tegelema ülemäärase ettevõtlusega, pakkuma teenuseid peamiselt tasuta jne. Me arvasime, et me oleme igati sobilikud. Tegutseme avalikes huvides, ettevõtlusest kasumi saamisega ei tegele, kogu töö on vabatahtlik (juhatuseliikmete tasuks saadavad tühised eurod on sisuliselt telefonikompensatsioon),  kõik pakutavad teenused on kõigile tasuta, püüame soodustada Vikipeedia vabatahtlike kaastööliste tööd, mis loob tohutut väärtust, järelikult teeme vabatahtlikult mõõtmatutes kogustes head. Tulumaksusoodustus aitaks teha seda tööd paremini ja mugavamalt. MTÜ põhikirjas on mitu punkti, mille sõnastus pandi sinna spetsiaalselt nimekirja saamise eesmärgiga.

Aga võta näpust, Maksu- ja Tolliamet meiega ühel meelel ei ole ja jättis taotluse rahuldamata. Me nimelt ei toetavat neid sihtrühmi, kes on ühiskonnas teistega võrreldes halvemal järjel ja ei saa endaga hakkama. Maakeeli öelduna – me ei jaga vaestele ja kodututele raha. See paistab seaduse järgi olevat heategevuse definitsioon.

Loomulikult esitasime me vaide, sest sellise absurdsusega me nõus ei ole. Vaides oli rõhutatud, et just vähene haridus ja puudulik ligipääs olulisele infole on enamasti see, mis inimeste elujärge halvendab. Vikipeedia, mis on kõige kättesaadavam ja järjest kvaliteetsem infoallikas, aitab selle probleemiga võidelda.

Maksuamet jäi aga oma otsusele kindlaks. Tooksin välja kaks tsitaati:

“MTA leiab, et vaide esitaja põhikirjast ei tulene selgelt, kes on sihtrühm, keda vaide esitaja heategevuslikult toetab.”
“… on Wikipedia näol tegemist teenuse ja rakendusega, mis on kõigile ühtemoodi kättesaadav ning sellise tasuta teenuse pakkumise juures puudub heategevuslik aspekt. “

Vikipeedia ja MTÜ Wikimedia Eesti sihtrühmaks on kõik eesti keelt oskavad inimesed, kes tahavad täita oma infolünki ja areneda, seal hulgas ühiskonna vähem võimekad liikmed. Miks peaks seda võimalust piirama ja pakkuma seda ainult vaestele?

Selleks, et Vikipeediat saaks tasuta tarbida, peab seal midagi olema. Vikipeedia ei ole tehtud õhust, selle taga on suur töö. Mida on riik teinud Vikipeedia heaks? MTÜ Wikimedia Eesti tegeleb uute vabatahtlike kaastööliste leidmisega ja Vikipeedia sisu võimalikult kvaliteetseks muutmisega. Samuti tutvustame inimestele Vikipeedia kasutamist ja sealt info leidmist. Igaüks ei saa sellega ise piisavalt hästi hakkama.

Sina, kes sa seda postitust praegu loed, võta lahti see nimekiri ja püüa hinnata, kas meie MTÜ sobiks sinna teiste kõrvale. Või isegi, kas need teised sobivad sinna. Millistel nendest kohalikest spordiklubidest ja muusikaühingutest on võrdväärne potentsiaal Eesti ühiskonnale tervikuna kasulik olla? Kuidas väljendub nende heategevus?

Näiteks valisin ühe juhusliku nimekirjas oleva ühenduse: Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove. Nime järgi tundub olevat sarnaste eesmärkidega ühendus kui meie oma. Väljavõtted ühenduse põhikirjast:

“Sihtasutusel ei ole soodustatud isikuid.”
“Sihtasutuse tegevuse põhieesmärkideks on haridus-, arendusprogrammide ja -projektide rakendamine Eestis ja rahvusvaheliselt ning Euroopa Liidu struktuurifondide rakendamine.”

Kus on siin erinevus? Võib-olla selles, et nimetatud sihtasutus on riigi asutatud ning neil on kasutada palgaline tööjõud.

Mis sai kodanikuühiskonna arendamisest? Mõttekoht.

28. Nov 2011 Posted by | Määratlemata | 5 kommentaari

   

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 28 other followers